Թեստ 58

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Քանի՞ խաչմերուկ կա այս նկարում
2

Երթևեկության սկիզբ է համարվում3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
5

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

6

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:7

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`8

Պարտավոր ենք արդյո՞ք այս իրավիճակում զիջել հանդիպակացից մոտեցող ավտոմոբիլի վարորդին:9

Թույլատրվո՞ւմ է աջ բակը մտնել հետընթաց կատարելով նշված իրադրությունում10

Կայանումը նշված վայրում11

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`12

Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

13

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը մոտոցիկլի հետևի նստատեղին։14

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդների վրա է տարածվում նշանների ազդեցությունը
15

Այս իրադրությունում
16

Այս իրավիճակում երթևեկությունը17

Ի՞նչ է արգելում այս գծանշումը

18

Վազանցն արգելվում է`
19

Այս իրադրությունում20

Եթե տուժածի վերքի մեջ օտար մարմին կա, ապա օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.