Թեստ 6

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Երկկողմ երթևեկությամբ գծանշված ճանապարհներին, երեք գոտու առկայության դեպքում (բացառությամբ երթևեկության դարձափոխային կարգավորմամբ ճանապարհների), որոնցից միջինն օգտագործվում է երկու ուղղություններով երթևեկության համար, ձախ եզրային գոտի մուտք գործելը`
2

Բնակավայրերում միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտներին են հավասարեցվում`
4

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում վարորդի թեկնածուն կարող է մասնակցել գործնական քննությանը, եթե լրացել է նրա`
5

Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք`

8

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

9

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:
10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:11

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:
12

Թույլատրվու՞մ է երթևեկել նշված հետագծով, երբ դարձափոխային լուսացույցերն անջատված են:

13

Որ ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:

14

Ավտոբուսը կանգ է առել հետիոտնին զիջելու համար: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրադրությունում խախտու՞մ է ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:15

Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում`
16

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

17

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե`
18

Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը որոշվում է`
19

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:
20

Առավել վտանգավոր արյունահոսության նշան է, եթե.