Թեստ 60

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Քանի՞ երթևեկության գոտիներ ունի այս ճանապարհը2

Քանի՞ երթևեկելի մասերի հատում կա այս խաչմերուկում3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:6

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

7

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:8

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

9

Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է`


10

Տվյալ իրավիճակում
11

Այս ճանապարհային նշանը
12

Կարող են արդյո՞ք միաժամանակ կատարել ձախ շրջադարձն այս խաչմերուկում
13

Այստեղ խաչմերուկը14

Մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում`
15

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:
16

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը
17

Թույլատրվո՞ւմ է կայանումն այս իրավիճակում
18

Գրառումը երթևեկելի մասում ցույց է տալիս
19

Ձախ շրջադարձ կատարելիս
20

Տուժածի որովայնի վրա բաց վնասվածքից օրգանների արտընկման դեպքում պետք է.