Թեստ 7

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:
2

Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում`4

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D կարգի և D1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:


8

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է արգելում հետադարձը:
9

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
10

Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`
11

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

12

Տվյալ իրավիճակում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներն ունեն երթևեկությունը շարունակելու իրավունք:
13

Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:
14

Թույլատրվու՞մ է, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսի վարորդին ուղևորներ նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում:15

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:


16

Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:
17

Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:
18

Առանց ծածկույթի հողային ճանապարհի վրա, անմիջապես խաչմերուկից առաջ, ծածկույթով հատվածի առկայությունն արդյոք այդ ճանապարհը դարձնու՞մ է հատվողին հավասարազոր:19

Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:20

Մեքենան բախվել է սյանը և էլեկտրական հաղորդալարն ընկած է մեքենայի կողքն անգիտակից վիճակում պառկած տուժածի վրա: Օգնություն ցուցաբերելիս առաջին հերթին պետք է.