Թեստ 8

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումն իրականացվում է`

Բնակավայրերից դուրս` ճանապարհներին` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:

Փակ հրապարակում կամ ավտոդրոմում:

Ցանկացած ճանապարհին (բացառությամբ ավտոմայրուղիների)` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:

2 / 20

Կողանցում է համարվում

շարժման մեջ գտնվող մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցներից առաջ անցնելը` առանց զբաղեցրած գոտուց դուրս գալու

շարժման մեջ գտնվող մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցներից առաջ անցնելը` կապված զբաղեցրած գոտուց դուրս գալու հետ

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղյուսներից թեկուզ մեկը:

Նույն սռնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված վառելիքի բաքի խցանը

առջևի կողային ապակիները վարագուրապատված են

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը`

Դեպի ձախ և դեպի աջ:

Ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ:

Միայն ուղիղ:

Բոլոր ուղղություններով:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկին մոտենալու մասին:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

Կանգառն արգելված է շաբաթ օրերին:

Կանգառն արգելված է կիրակի օրերին:

Կանգառն արգելված է աշխատանքային օրերին:

8 / 20

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

9 / 20

Թույլատրվու՞մ է երթևեկել նշված հետագծով, երբ դարձափոխային լուսացույցերն անջատված են:

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է վազանցելու նպատակով:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցների բացակայության դեպքում:

10 / 20

Հետադարձն այս խաչմերուկում

Թույլատրվում է

Արգելվում է

11 / 20

Ի՞նչի մասին է նախազգուշացնում ճանապարհային նշանը

Սայթաքուն ճանապարհահատվածին մոտենալու

Թաց և կեղտոտ ճանապարհահատվածին մոտենալու

Ճանապարհահատվածի, որտեղ հնարավոր է խճի արտանետում անիվներից

12 / 20

Խաչմերուկից անմիջապես հետո գոյացած խցանման պայմաններում մուտք գործելը խաչմերուկ թույլատրելի է միայն

Եթե երթևեկությունն ուղիղ ենք շարունակելու

Եթե շրջադարձ կամ հետադարձ ենք կատարելու

Թվարկված բոլոր դեպքերում:

13 / 20

Այս իրադրությունում զիջել անհրաժեշտ է

Ավտոբուսի վարորդին

Բեռնատարի վարորդին

Երկու վարորդներին

14 / 20

Միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է ոչ ավելի քան`

60 կմ/ժ:

70 կմ/ժ:

90 կմ/ժ :

15 / 20

Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի`

Լապտերների հեռահար կամ մոտակա լույսը:

Լապտերների միայն մոտակա լույսը:

Լապտերների միայն հեռահար լույսը:

16 / 20

Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը ո՞ր նկարում ներկայացված իրավիճակում ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք մյուս վարորդի նկատմամբ

Ձախ

Աջ

Երկու

17 / 20

Ո՞ր տարբերակում է նշված ճիշտ կանգառ կատարողը

Միայն Գ

Միայն Ա և Գ

Միայն Բ և Գ

Երեք դեպքերում էլ կարելի է:

18 / 20

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոց քարշակելիս այս ճանապարհի ո՞ր գոտով կարող եք շարունակել երթևեկությունը

Միայն աջ

Ցանկացած

19 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր եք զիջել ճանապարհը

Միայն ավտոբուսի վարորդին

Երկու վարորդներին

Ոչ ոքի

20 / 20

Վերջույթների փափուկ հյուսվածքների փակ վնասվածքների դեպքում առաջին ժամերին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

Վնասվածքին տաքացնող թրջոց դնել:

Վնասված մասի վրա սառը թրջոց դնել և բարձրացնել:

Վնասված մասի վրա սառը թրջոց դնել և պահել սրտի մակարդակից ցածր:

Վնասվածքին սպիրտային թրջոց դնել: