Թեստ 9

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Հետադարձն արգելվում է`


2

Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման օրվանից ի՞նչ ժամկետում այն պետք է ներկայացվի հաշվառման` Ճանապարհային ոստիկանության մարմիններ:
4

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք`

8

Ի՞նչպես պիտի վարվի վարորդն այն դեպքում, երբ խաչմերուկից առաջ տեղադրված է հետևյալ ճանապարհային նշանը:
9

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
10

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`
11

Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը`

12

Թույլատրվու՞մ է թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին առաջ անցնել ավտոբուսից, երբ դարձափոխային լուսացույցն անջատված է:

13

Կայանումն արգելվում է`
14

Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:
15

Բնակավայրերից դուրս մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթևեկության արագությունը չպետք է գերազանցի`


16

Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`
17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:
18

Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն`19

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:
20

Բրոնխիալ ասթմայով տուժածին նոպայի դեպքում պետք է.