Թեստ 9

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մերձակա տարածքից ելքը դեպի ճանապարհ համարվու՞մ է արդյոք խաչմերուկ:

Չի համարվում:

Համարվում է:

2 / 20

Երթևեկության սկիզբ է համարվում

կանգառի կամ կայանման վայրից տրանսպորտային միջոցի շարժումն սկսելու պահը` կապված հարևան երթևեկության գոտի վերադասավորման հետ կամ առանց դրա

կանգառի կամ կայանման վայրից տրանսպորտային միջոցի շարժումն սկսելու պահը` կապված հարևան երթևեկության գոտի վերադասավորման հետ:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները:

Նույն սռնու վրա տեղադրված են նոր և վերականգնված դողեր:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

ձայնային ազդանշանի սարքով տրվող ազդանշանը չի աշխատում

բացակայում են տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված ապակիները

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Հետադարձն արգելվում է`

Հետիոտնային անցումների վրա:

Թունելներում:

Կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների վրա և դրանց տակ:

Երկաթուղային գծանցներում:

Թվարկած բոլոր դեպքերում:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում երթևեկելի մասերի հատումից անմիջապես առաջ:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս ճանապարհային նշանը:

Ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկել 50 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ:

Առաջարկվում է ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկել 50 կմ/ժ արագությամբ:

Թույլատրվում է երթևեկել միայն նշանում նշված կամ ավելի բարձր արագությամբ։

8 / 20

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը` կապույտի հետ միաժամանակ:

Դեղին ավտոմոբիլը:

9 / 20

Հետադարձը նշված տեղում

Թույլատրվում է, եթե մոտեցող գնացք չկա

Թույլատրվում է

Արգելվում է

10 / 20

Տվյալ իրավիճակում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներն ունեն երթևեկությունը շարունակելու իրավունք:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը` ուղիղ, պարեկային ավտոմոբիլը`բոլոր ուղղություններով, ավտոբուսը` միայն աջ:

Միայն պարեկային ավտոմոբիլը` բոլոր ուղղություններով:

Պարեկային ավտոմոբիլը` բոլոր ուղղություններով, ավտոբուսը` միայն աջ:

11 / 20

Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է բոլոր դեպքերում:

Թույլատրվում է ուղևորներ իջեցնելու նպատակով կանգառ կատարելու համար:

Թույլատրվում է բեռնատար ավտոմոբիլին վազանցելու նպատակով:

12 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս`

60 կմ/ժ:

70 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

13 / 20

Հետին հակամառախուղային լապտերիկները կարող են օգտագործվել`

Օրվա մութ ժամանակ` տրանսպորտային շարասյան կազմում երթևեկելիս:

Թունելներում երթևեկելիս:

Միայն անբավարար տեսանելիության պայմաններում:

Օրվա մութ ժամանակ` տրանսպորտային միջոցը բեռնաթափելիս:

Թվարկած բոլոր դեպքերում:

14 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրված երթևեկությունը

Միայն ձախ

Ուղիղ և ձախ

Ձախ և հետադարձ

15 / 20

Նշաններից որի՞ ազդման գոտում չեն գործում բնակավայրում երթևեկության կանոնները

Միայն Ա

Միայն Գ

Բ և Գ

16 / 20

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք

Մոտոցիկլի վարորդին

Թեթև մարդատարին

Ոչ ոքի

17 / 20

Ո՞ր նշանի դեպքում խաչմերուկում պետք է զիջեք ձախից մոտեցող վարորդներին

Միայն Ա

Միայն Բ

Ա և Բ

Բոլոր

18 / 20

Պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել բեռնատարին

Այո

Ոչ

19 / 20

Ի՞նչ պայմաններ պետք է հաշվի առնի վարորդը սահմանված արագությունը չգերազանցող արագությունը ընտրելիս

Ճանապարհային ծածկույթի վիճակը

Տեսանելիությունը երթևեկության ուղղությամբ

Նշված երկու պայմանները:

20 / 20

Վարորդը կքանստած երկար ժամանակ փոխում էր ավտոմեքենայի անիվը: Կտրուկ վեր կենալով` նա բռնում է գլուխը և հանկարծ կորցնելով գիտակցությունը, ընկնում: Ի՞նչ է պետք անել:

Փորձել նստեցնել նրան:

Բարձրացնել նրա ոտքերը:

Երեսին սառը ջուր լցնել:

Ապտակել երեսին: