Քննական հարցերն ըստ թեմաների

Այս բաժինը հասանելի է միայն varord.am-ում ուսանող անձանց։

Այս բաժինը նախատեսված է որևէ թեմայի գիտելիքներն ամրապնդելու համար։
Հասանելի են միայն այն թեմաների հարցերը, որոնք դիտարկել եք varord.am ուսումնական սրահում:
Թեմատիկ հարցերին ընդհանուր գնահատական տրվում է բոլոր հարցերին պատասխանելուց հետո։
Պահպանվում են միայն վերջին երեք փորձերի արդյունքները։ 

Ամենասկզբից
20%|80%
Զիջե՞լ
14%|անավարտ
Մանևրում
հասանելի չէ
Հավասարազոր խաչմերուկներ
հասանելի չէ
Նշաններով խաչմերուկներ
հասանելի չէ
Գլխավորը թեքվում է
հասանելի չէ
Լուսացուցային խաչմերուկներ
հասանելի չէ
Կարգավորող
հասանելի չէ
Ո՞ր գոտիով երթևեկել
հասանելի չէ
Հետադարձ
հասանելի չէ
Հետընթաց
հասանելի չէ
Շրջանաձև երթևեկություն
հասանելի չէ
Միակողմ երթևեկություն
հասանելի չէ
A գոտի
հասանելի չէ
Գոտին երկու ուղղությամբ
հասանելի չէ
Կանգառ, կայանում (1)
հասանելի չէ
Կանգառ, կայանում (2)
հասանելի չէ
Կանգառ, կայանում (3)
հասանելի չէ
Վթարային, քարշակում
հասանելի չէ
Բնակելի գոտի
հասանելի չէ
Ոստիկան, շտապ օգնություն
հասանելի չէ
Վազանց
հասանելի չէ
Բնակավայր, բնակավայրից դուրս
հասանելի չէ
Ավտոմայրուղի
հասանելի չէ
Ժամանակավոր նշաններ
հասանելի չէ
Երկաթուղային գծանց
հասանելի չէ
Լուսային սարքեր
հասանելի չէ
Մարդկանց փոխադրումը
հասանելի չէ
Բեռների փոխադրումը
հասանելի չէ
Նախազգուշացնող նշաններ
հասանելի չէ
Արգելող նշաններ
հասանելի չէ
Թելադրող նշաններ
հասանելի չէ
Տեղեկատվության նշաններ
հասանելի չէ
Ցուցանակներ
հասանելի չէ
Օրենքի համաձայն
հասանելի չէ
Անսարք է․ չշահագործել
հասանելի չէ
Առաջին օգնություն
0%