Հոգեբանական թեստեր

Մինչև տեսական քննության հարցերին անցնելը, վարորդի թեկնածուն պետք է պատասխանի նմանատիպ երեք հարցի։ Ոստիկանությունում պնդում են, որ այս հարցերը ստուգում են ոչ միայն մարդու տեսողությունը, այլ նաև հոգեկան առողջությունը։

Ինչևէ, այստեղ կարևոր է իմանալ, որ քննություն հանձնողը պետք է ճիշտ պատասխանի բոլոր երեք հարցերին։ Նույնիսկ մեկ հարցի սխալ պատասխանելու դեպքում քննությունը շարունակել արգելվում է։

Այստեղ ներկայացված հարցերը, նմանատիպ հոգեբանական հարցերի օրինակներ են։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ պատկեր եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ պատկեր եք տեսնում նկարում։