Թեստ 24

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:
2

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «B» և «C» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:


7

Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:
8

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
9

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

10

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝11

Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է`
12

Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:


13

Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում է լուսացույցը, ճանապարհային նշանները, գծանշումն ու ուղեփակոցը, ապա վարորդը պետք է կանգնի`
14

Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է`
15

Ավտոբուսի քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է՝16

Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`
17

Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել`

18

Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը` բնակելի գոտում երթևեկությունը սկսելուց առաջ:
19

Քթից արյունահոսության դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

20

Բնակավայրերից դուրս, համընթաց ուղղության ձախ եզրային գոտիով կարելի է երթևեկել, եթե