Թեստ 3

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Նշված դեպքում ո՞ր գոտուց պետք է կատարվի աջ շրջադարձը:2

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` անբավարար տեսանելիություն է համարվում`
4

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:


8

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:9

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:11

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:


12

Ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`13

Թույլատրվում է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:14

Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:

15

Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է`
16

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակող ավտոբուսում:17

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

18

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
19

Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթևեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:20

Անգիտակից վիճակում գտնվող տուժածին հայտնաբերելուց հետո առաջին հերթին պետք է.