Թեստ 32

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Պարտավո՞ր են արդյոք տրանսպորտային միջոցների վարորդները բնակավայրերում ճանապարհը զիջել` կահավորված և նշված կանգառի կետերի տարածքից երթևեկությունը սկսող տրոլեյբուսներին ու ավտոբուսներին:2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` E կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը ծագում է`4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
6

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը`
7

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:8

Ստորև ներկայացված ճանապարհային գծանշումներից որն է ցույց տալիս խաչմերուկի հատվածը, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել։
9

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:11

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:
12

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:
13

Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:

14

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում`

15

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսների երթևեկությունը "Բնակելի գոտի" և "Բնակելի գոտու վերջը" նշաններով կահավորված տարածքներում:
16

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:17

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
18

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:19

Վթարի դեպքում ավտոմեքենայից տուժածին պետք է տեղափոխել, եթե.
20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսի երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում: