Թեստ 8

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը`

2

Ինչպե՞ս պետք է վարվի ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին սահմանվում է`4

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:
8

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:9

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
10

Կանաչ ավտոմոբիլի վարորդը`11

Երթևեկությունը թույլատրվում է`12

Ի՞նչ է տեղեկացնում լուսացույցի ազդանշանը:
13

Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:

14

Զբոսաշրջային ավտոբուսի վարորդը երկարատև հանգստի նպատակով իրավունք ունի՞ կանգ առնել նշված վայրում:15

Ո՞ր դեպքում է արգելվում քարշակումը:
16

Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավելի քան`
17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների վազանց` հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:18

Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:

19

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:
20

Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս վարակումից պաշտպանվելու համար պետք է.